Questionar el temps

Discipline
Se situer dans le temps
Niveaux
CE2.
Auteur
M. ALMÉRAS
Objectif
- Situer des évènements les uns par rapport aux autres.
Relation avec les programmes
Cette séquence n'est pas associée aux programmes.
Dates
Créée le 02 septembre 2019
Modifiée le 06 octobre 2019
Statistiques
30 téléchargements
1 coups de coeur
Licence
CC-BY-NC-SALicence Creative Commons : Paternité - Pas d'utilisation commerciale - Partage des conditions initiales à l'identique ?.

Déroulement des séances

1

Questionner le temps

Dernière mise à jour le 09 septembre 2019
Discipline / domaine
Se situer dans le temps
Objectif
- Situer des évènements les uns par rapport aux autres.
Durée
50 minutes (4 phases)
Matériel
Fulls A4/4
Cartells amb una fletxa al mig dibuixada
Pegament

1. Descoberta del que és una data important

collectif | 10 min. | découverte

Objectius linguistics:

léxic: hores, dies, anys, segles?

Enunciats: un dia important de la meva vida és el dia que... (vaig néixer, vaig entrar a l'escola..)

  • Avui treballarem sobre el temps: Què és el temps? --> les hores, els dies, els anys (començar una flor)
  • Quin dia és avui? Es un dia especialment important? Hi han hagut dies especialment importants a la vostra vida? Quins?
  • Avui treballarem sobre la nostra vida i el que ens va passar a nosaltres i a les persones de la nostra familia. Aixo on se situa, al passat, al present o al futur?
  • Primer treballareu individualment, després en grups i al final posarem en comu el vostre treball (apuntar a la pissara els diferents moments)
  • Us donaré un paper i apuntareu les coses importants que van passar a la vostra vida.
  • Exemples : Completar la flor amb enunciats: Al 2011 vaig néixer, Al 2014 vaig entrar a l'escola ...
  • Haureu d'escriure com a minim 3 coses.

 

2. Cerca de les nostres dates importants

individuel | 10 min. | découverte

Individualment cada nen escriu les seves dates al paper

3. Trobar les dates en comu i ajuntar-les

groupes de 4 | 10 min. | recherche

Ara, haureu d'agafar les dates que teniu en comu i organitzar-les en un paper. Heu de posar una esdeveniment només a cada paper.

Passar pels grups i verificar que han ordenat bé les dates. Un cop verificat ells enganxen els paperets al cartell

Enunciats

Al 2011 vam néixer

4. Phase 4

collectif | 20 min. | mise en commun / institutionnalisation

Objectius linguistics:

Acta de parla: explicar i justificar

Flor: explicar un treball i justificar: lexic (data de naixement, entrada a l'escola...), accions (hem posat, hem pensat...), connectors (primer, després, finalment), justificar (perquè)

 

Un grup ve a presentar les seves dates i com les té organitzades.

Com heu organitzat les vostres dates? --> de la més antiga a la més recent

Completar la flor: per organitzar el temps fem servir una linia del temps / un fris cronologic

 

 

2

Séance 2

Dernière mise à jour le 15 septembre 2019
Discipline / domaine
Se situer dans le temps
Objectif
Apporter un 1er capital historique : des éléments proches de l’élève  (escola, carrers, chateau Pams, plaça...) Com era abans?
Enrichir et développer la frise de la séance 1 : un référentiel commun à la classe.
- Comprendre l'évolution des sociétés à travers des modes de vie (alimentation, habitat, vêtements, outils, guerre, déplacements...) et des techniques à diverses époques.
- Repérer et situer quelques évènements dans un temps long.
Durée
45 minutes (3 phases)
Matériel
Photos et étiquettes noms et dates
Frise chronologique
Flor "Explicar un treball"

1. Rappel de la séance précédente

collectif | 10 min. | découverte

Què vam fer la setmana passada? Sobre què vam treballar?

Repàs objectius lingüistics

AP: Explicar un treball

Lèxic: Ordre cronologic, fletxa del temps / fris cronologic

Connectors: Primer, després, al final

Enunciats: Vam escriure dates / Vam organitzar-les  / Les vam enganxar...

 

2. Relacionar Imatges / etiquetes

groupes de 5 | 15 min. | recherche

Ara us distribuiré unes imatges d'uns llocs que coneixeu amb unes etiquetes amb els noms d'aquests llocs i la data de quan es va fer la foto.

Haureu de trobar quina imatge va amb quina etiqueta.

Després vindreu a presentar el vostre treball. Haureu de designar qui farà què: qui enganxa, qui controla el temps, qui ve a descriure les imatges i explicar el treball.

3. Mise en commun / recherche collective

collectif | 20 min. | mise en commun / institutionnalisation

Cada grup ve a presentar el seu treball;

Objectius linguistics:

AP: descriure una imatge

Enunciats: Es veu... / hi ha.../ Es...

Lèxic: un carrer/ una escola/ uns cavalls / un castell / una església + dates (1900 / 1920...)

Podriem col.locar aquestes imatges al nostre fris. On les podriem posar? Al principi de tot.

 

3

Ampliar el nostre fris

Dernière mise à jour le 06 octobre 2019
Discipline / domaine
Se situer dans le temps
Objectif
- Repérer des périodes de l'histoire du monde occidental et de la France en particulier, quelques grandes dates et personnages clés.
Durée
50 minutes (6 phases)
Matériel
Imatges louis XIV / Guifré el Pilos / Prades 1900
TBI per projectar imatges consignes
Paper / rotuladors
Fotocopies traça escrita

1. Recordatori historia Guifré el pilos i castell de Ria

collectif | 5 min. | découverte

Activitats llenguatgístiques:  parlar en interacció

Acte de parla: explicar una historia

Enunciats:  el van destruïr, va néixer

Lèxic: defensar/ ferit / néixer / destruir / combatre /escut

Algú em pot explicar el que sap sobre el castell de Ria?

Quan?  /Qui? Guifré el Pilos hi va néixer al segle VIII / Va ser destruit al segle XV sota el regne de Louis XIV (S'ensenya la foto de Louis XIV i s'explica / es recorda que significa segle)

Què? Ell va combatre per defensar les terres i va ser ferit. El rei li va donar el seu escut per agraïr-lo

 

2. Recordatori sessio 1 i 2 QLT

collectif | 5 min. | découverte

Activitats llenguatgístiques: parlar en interacció

Acte de parla: Explicar un treball

Enunciats: vam escriure / vam fer / vam descriure / vam relacionar

Lèxic: fotos / dates / fris cronologic / fletxa / futur / passat

 

 

 

3. Ampliar el fris

groupes de 5 | 10 min. | recherche

Ara haurem de col.locar aquestes imatges de Louis XIV, Guifré el Pilos i Prades al 1900 al nostre fris cronologic. Us donaré el fris i pensareu, en el vostre grup, com es pot fer.

Projectar consigna.

4. Posada en comú / qüestionament sobre la representació real de les durades

collectif | 10 min. | mise en commun / institutionnalisation

Activitats llenguatgístiques: parlar en interacció

Acte de parla: Explicar i justificar un treball

Enunciats:  Crec que s'ha de... / perquè

Lèxic: imatges / dates / fris cronologic / fletxa / futur / passat

Com penseu que ho podem fer?

Hem d'afegir paper

 

 

5. Mesurar quants centimetres per quants anys

groupes de 5 | 10 min. | recherche

Ara us posareu a mesurar quants centimetres mesura:

- el vostre fris en total

- la part del fris que té les dates de les vostres vides 

- la part del fris que té les altres dates

6. Posada en comú / Traça escrita

collectif | 10 min. | mise en commun / institutionnalisation

Què passa?

Mesuren igual les diferents parts? Presentació d'un fris a intervals regulars amb les nostres dates: https://chrono-frise.fr/gener_frise/62686/CE2-Bilingue-Prades#frise

Què és un fris?

Un fris cronologic és una línia que representa un temps molt llarg. Es termina per una fletxa que representa el futur. Hi col.loquem els esdeveniments en ordre cronologic.
Per utilitzar bé un fris, és important conèixer la seva escala (el temps representat per un centímetre). Per al nostre fris, 50 anys = 1cm.
 

Distribuir fris i copiar traça escrita