Historia d'ossets - Comptar de l'1 al 4

Discipline
Découvrir les nombres et leurs utilisations
Niveaux
PS.
Auteur
M. AUTHIER
Objectif
-Comprendre i memoritzar una narració breu / poesia.
-Saber dir de memòria aquest conte / poesia breu i fer els gestos quan un company o el professor recita.
-Estabilitzar el coneixement dels nombres petits.
-Començar a associar els nombres amb la seva representació.
Relation avec les programmes

Cycle 1 - Programme 2020

 • Dire de mémoire et de manière expressive plusieurs comptines et poésies.
 • Réaliser une correspondance terme à terme pour comparer.
 • Produire une collection de même cardinal qu’une autre.
 • Réaliser une collection dont le cardinal est donné. Utiliser le dénombrement pour constituer une collection d’une taille donnée ou pour réaliser une collection de quantité égale à la collection proposée.
Dates
Créée le 12 janvier 2021
Modifiée le 12 janvier 2021
Statistiques
4 téléchargements
0 coups de coeur
Licence
CC-BY-NC-SALicence Creative Commons : Paternité - Pas d'utilisation commerciale - Partage des conditions initiales à l'identique ?.

Seqüència en català, destinada als alumnes d’una petita secció bilingüe.

Seqüència clàssica que barreja joc de dits i apropiació de números de l'un al cinc

Déroulement des séances

 • Séance 1 : Sessio 1 - - Découvrir les nombres et leurs utilisations, 20 min
 • Séance 2 : Sessió 2 - Découvrir les nombres et leurs utilisations, 18 min
 • Séance 3 : Sessió 3 - Découvrir les nombres et leurs utilisations, 21 min
1

Sessio 1 -

Dernière mise à jour le 12 janvier 2021
Discipline / domaine
Découvrir les nombres et leurs utilisations
Objectif
- Écouter l'oral et lui prêter de l'intérêt.
- Dire de mémoire et de manière expressive plusieurs comptines et poésies.
– Se familiariser avec la suite des mots nombre.

- Escoltar l’oral i mostrar-hi interès.
- Dir de memòria i expressivament un poema.
- Conèixer la seqüència de paraules nombres.
Durée
20 minutes (3 phases)
Matériel
- 5 óssos per a mi i un joc de 5 per cada alumne (x6)
- Imatge de cami
Remarques
Els alumnes ja han vist els números de l’1 al 5 durant els primers períodes, es tracta aquí de memoritzar la poesia, d’articular-la i donar-li sentit. Les sessions següents aniran més cap als objectius de maneig d’aquests nombres petits.

1. Descoberta

collectif | 5 min. | découverte
 • Sentar-se les cames creuades,en cercle, al reagrupament.
 • Explicar als alumnes que els explicaran una història. La història dels ossets que, tot passejant pel bosc, es fan amics.
 • Llegir la història. La lectura anirà acompanyada de gestos amb els óssos de plàstic.
  (Prestar atenció al to amb què es farà la primera lectura. Els alumnes haurien de percebre la seva musicalitat per memoritzar la més fàcilment)

2. comprensió

collectif | 5 min. | découverte

Breus comentaris orals després d’aquesta primera lectura, preguntes de comprensió per portar els alumnes a utilitzar el vocabulari de la història (ossets, ossos, un, dos, tres, quatre, cinc, amics, caminen).

-Qui són els personatges?
-Tenen noms?
-Què estan fent?
-Quants personatges hi ha en total?

3. Apropriació

collectif | 10 min. | découverte
 • Donar 5 ossos a cadascun.
 • Tornar a llegir repetint (assegurant-vos que tothom està ben articulat) frase per frase. Quan els ossets entren al bosc tothom visualitza quants n’hi ha. Verbalitzar bé insistint en el significat de les frases (n'hi ha un de més, fa...).

 

 

 • A continuació, els alumnes podran practicar dient-ho sense gestos, amb, sols, per parelles ... Aquesta fase representarà els primers 5 minuts de cada sessió de la seqüència.
2

Sessió 2

Dernière mise à jour le 12 janvier 2021
Discipline / domaine
Découvrir les nombres et leurs utilisations
Objectif
Explicar de memòria i / o saber fer els gestos d'una història curta coneguda.
Posar-se una estratègia de recompte de terme a terme.
Durée
18 minutes (2 phases)
Matériel
5 óssos + paisatge per nen
5 perles per nen

1. Apropriació

collectif | 8 min. | entraînement

Tornar a llegir la història mentre els alumnes fan els gestos i intenten recitar. Si alguns volen anar sols o en grup, poden. També és possible que els alumnes vulguin recitar sense fer els gestos o viceversa.

2. Comptar

collectif | 10 min. | découverte
 • Explicar un nou episodi de la història: els ossets s’han fet amics doncs, i volen jugar. Van a cercar les seves pilotes.
 • Explicar als alumnes que les pilotes són endreçades a la safata del centre de la taula. Que n’han d’anar a buscar un per ós, vés amb compte ni més ni menys.
 • Les estratègies d’èxit quedaran clarament verbalitzades. Es convidarà els alumnes a reformular la seva estratègia i tornar-ho a provar amb la dels seus companys.
 •  
 • Depenent de la taxa de concentració que encara estiguin disponibles pels alumnes, podríem suggerir que 2 óssos no volen jugar a pilota, sinó més aviat. Els alumnes han d’anar a endreçar les pilotes d’aquests óssos.
3

Sessió 3

Dernière mise à jour le 12 janvier 2021
Discipline / domaine
Découvrir les nombres et leurs utilisations
Objectif
Consolidar la noció de comptar petites quantitats mitjançant l'entrenament.
Reinvertir el lèxic de fruites i verdures.
Estimar quantitats, noció de molt / no molt, primer enfocament de més que / menys que.
Durée
21 minutes (3 phases)
Matériel
Ossos i paisatges pintats
fruites i verdures
Informations théoriques
Depenent de la capacitat dels alumnes per concentrar-se en el dia D, considerar fer aquesta sessió dues vegades dividint el lèxic per la meitat per menys pesadesa.
Remarques
Per a les classes catalanistes de l'escola, el tema del període és "fruites i verdures". Els alumnes van abordar el lèxic d’aquest tema en diferents formes d’activitat.

1. Apropriació

collectif | 6 min. | entraînement

Tornar a llegir la història mentre els alumnes fan els gestos i intenten recitar. Si alguns volen anar sols o en grup, poden. També és possible que els alumnes vulguin recitar sense fer els gestos o viceversa.
 

2. Recordatoris

collectif | 5 min. | réinvestissement

Recordatoris al lèxic, joc de velocitat, prenc una carta i els alumnes han de posar-li el nom al més ràpidament possible.

 

3. Reinversió

collectif | 10 min. | entraînement

En una nova aventura, els ossets volen cuinar. Per a això, els alumnes hauran d’anar a buscar verdures al mercat del costat, dirigit per jo mateixa (per aquesta primera vegada).

A continuació, llegir les llistes de compres dels ossos. Els alumnes es mouen un per un i han de dir "Vull 1 XXX" o "Vull dos XXX" o "Vull tres XXX" si us plau.
Les verdures es materialitzaran mitjançant cartes d’imatge.

Els altres nens tenen la missió de comprovar si el que torna l’alumne que va al mercat és bé el que han demanat els ossos...